Pierwszy list do Koryntian 6:2-3

Pierwszy list do Koryntian 6:2-3 NBG

Czyż nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat jest przez was sądzony, czy jesteście niegodni najmniejszych sądów? Nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, a cóż dopiero sprawy doczesne?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share