Pierwszy list do Koryntian 4:9

Pierwszy list do Koryntian 4:9 NBG

Gdyż myślę, że nas, apostołów, Bóg najlichszymi obwołał, jakby skazanymi na śmierć, bo staliśmy się widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share