Pierwszy list do Koryntian 15:28

Pierwszy list do Koryntian 15:28 NBG

Zaś gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg mógł być wszystko we wszystkim.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share