1 Kronik 29:14

1 Kronik 29:14 NBG

Bowiem czym jestem ja i czym mój lud; czyżbyśmy zachowali siły aby to dobrowolnie ofiarować? Gdyż od ciebie jest wszystko; z Twoich rąk wzięliśmy i Tobie daliśmy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share