Pierwszy list do Tymoteusza 6:2

Pierwszy list do Tymoteusza 6:2 NBG

A ci, co mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi; ale niech więcej służą, gdyż są wierzącymi i umiłowanymi współuczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj oraz zachęcaj.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share