Pierwszy list do Tymoteusza 6:13

Pierwszy list do Tymoteusza 6:13 NBG

Zachęcam cię przed wszystkoożywiającym Bogiem oraz Jezusem Chrystusem, który potwierdził przed Poncjuszem Piłatem owo szlachetne wyznanie
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share