Pierwszy list do Tymoteusza 5:8

Pierwszy list do Tymoteusza 5:8 NBG

A jeśli się ktoś nie troszczy o swoich, a najbardziej o należących do rodziny, zaprzecza wierze oraz jest groźniejszy od niewierzącego.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share