Pierwszy list do Tymoteusza 5:5

Pierwszy list do Tymoteusza 5:5 NBG

A ta istotnie wdowa i samotna, złożyła nadzieję przy Bogu oraz trwa w prośbach i modlitwach, dniem i nocą.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share