Pierwszy list do Tymoteusza 5:21

Pierwszy list do Tymoteusza 5:21 NBG

Stanowczo zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem oraz wybranymi aniołami, abyś ich ustrzegł, bez powziętego z góry sądu, niczego nie czyniąc stronniczo.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Tymoteusza 5:21