Pierwszy list do Tymoteusza 5:16

Pierwszy list do Tymoteusza 5:16 NBG

Jeśli jakiś wierzący, albo wierząca ma wdowy niech je wspiera, a zbór niechaj nie będzie obciążony, by wsparł te rzeczywiście wdowy.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Tymoteusza 5:16