Pierwszy list do Tymoteusza 5:1

Pierwszy list do Tymoteusza 5:1 NBG

Starszemu nie przyganiaj, ale zachęcaj jak ojca, zaś młodszych jak braci.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share