Pierwszy list do Tymoteusza 4:4

Pierwszy list do Tymoteusza 4:4 NBG

Gdyż każde stworzenie Boga jest szlachetne oraz żadne, brane z wdzięcznością, nie jest do odrzucenia
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share