Pierwszy list do Tymoteusza 4:3

Pierwszy list do Tymoteusza 4:3 NBG

zabraniając zawierać małżeństwa, nakazując powstrzymywanie się od pożywienia, które Bóg stworzył do przyjmowania z wdzięcznością przez wierzących i uznających prawdę.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share