Pierwszy list do Tymoteusza 4:10

Pierwszy list do Tymoteusza 4:10 NBG

Bowiem dlatego się trudzimy oraz jesteśmy lżeni, że położyliśmy nadzieję w Bogu żyjącym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, przede wszystkim tych, co mają wiarę.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share