Pierwszy list do Tymoteusza 4:1

Pierwszy list do Tymoteusza 4:1 NBG

Zaś Duch mówi wyraźnie, że w ostatecznych czasach niektórzy staną na uboczu wiary, oddając się duchom zwodzącym oraz nauczaniom demonów.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share