Pierwszy list do Tymoteusza 1:17

NBG
Nowa Biblia Gdańska

17 Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.