Pierwszy List Jana 4:8

NBG
Nowa Biblia Gdańska

8 Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.