Pierwszy List Jana 4:4

NBG
Nowa Biblia Gdańska

4 Wy jesteście z Boga, dzieci, zatem ich zwyciężyliście; bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie.