Pierwszy List Jana 2:2

NBG
Nowa Biblia Gdańska

2 On jest sposobem przebłagania za nasze grzechy; i nie tylko za nasze, ale też za całego świata.