Pierwszy list do Koryntian 9:9

Pierwszy list do Koryntian 9:9 NBG

Bowiem w Prawie Mojżesza jest napisane: Nie zamkniesz ust bykowi, który młóci. Czy Bóg się martwi o byki?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Koryntian 9:9