MAWOOKIONYI 1
KIM2

MAWOOKIONYI 1

1
Iwumbo lya wuyana
1Lya mbooko Ruwa ewumba ruwehu na oruka. 2Na oruka luwei lupfu luko wewa na lo wulya. Kuwehoiye na meema huye na kulawode ma kindo kyose. Na Mumuyo fo Ruwa fuwekuengeṟeṟye alya mṟingenyi.
3Ruwa kahamba, “Kuwae sa!” Kukawaa sa. 4Ruwa kawona sa iinjicha. Ruwa kaletsana sa na meema. 5Ruwa kadeea sa rina nyi mfiri na meema kadeea rina nyi kio. Kukaila kukakya mfiri fukawa fo kuwooka.
6Ruwa kahamba, “Kuwade maloalo makidi hawi ha mamṟinga.” 7Maloalo halya hakaletsana mṟinga fukeri shia maloalo na mṟinga fukeri huye ya maloalo. 8Maloalo halya kahalaha nyi Ruwehu. Kukaila kukakya mfiri fukawa fo kawi. 9Ruwa kahamba: “Mṟinga fukeri shia ruwehu fuhende ikuwumbya handu hamu kukewonekaho handu hahadutsu.” Nakyo kikawekuwia kido. 10Ruwa kalaha handu halya hahadutsu nyi Oruka; na alya handu mṟinga fukuwumbye nyi Ipalyipalyi. Ruwa kawona ke shii shicha. 11Ruwa kahamba: “Oruka luoṟe mmeṟa na shilimu shii na mbeu yasho na mashidi ha ndunda hai na mbeu yaho ipfo kiidi kya ndundatso” kikawewa kido. 12Oruka lukaoṟisha maṟa, shilimu shiwode mbeu, mashidi ha ndunda tsiwode mbeu ipfo kiidi kyatso; Ruwa kawona ke kii kicha. 13Kukaila, kukakya mfiri fukawa fo kaṟaṟu. 14Ruwa kahamba, kuwade shiende sa alya ruwehu sheletsana kio na mfiri, shiwewa sheloṟa shichano, na shiheri na mfiri na maka. 15Shiwe shiende sa alya maloalo ha ruwehu na kunu orukenyi; kikawekuwiia kido. 16Ruwa kawika shiende sa shiwi shing'anyi; Kilya king'anyi kichilie mfiri na kilya kitutu kichilie kio; kawika na nyenyeri-daa, 17Ruwa kashiwika ipfo ruwehu shilimike orukenyi, 18na ichilia mfiri na kio na iletsana sa na meema; Ruwa kawona shii shicha wyoo. 19Kukaila kukakya mfiri fukawa fo kaana.
20Ruwa kahamba: “Mṟinga fuichuṟo nyi shindo shii na moo. Na malehe hawerunduka ipfo orukenyi shia maloalo ha ruwehu.” 21Ruwa kawumba mando hai na moo hang'anyi ha ipfo ipalyipalyinyi na orio kindo kii na moo kyose shilya shawa mokuṟengutsa-ṟengutsa, mṟinga fukaichuṟo nasho, na orio malehe hose; Ruwa kawona shii shicha. 22Ruwa kashiwikya ona kechihamba: Pfumbukenyi muengeṟeke muchuṟe ipfo ipalyipalyinyi, na malehe hafo kunu orukenyi. 23Kukaila kukakya mfiri fukawa fo katanu.
24Ruwa kahamba: “Oruka lualutse shindo shii na moo kui mbaṟi yasho, shuma na shindo shekukuruo wanda, na mando ha ngeṟenyi kui mbaṟi yaho.” Nakyo kikakuwia kido. 25Ruwa kawumba mando ha ngeṟenyi kui mbaṟi yaho, na shuma sha mba kui mbaṟi yasho; na orio kyose kekekukuruo wanda kui mbaṟi yasho; Ruwa kawona ke shose shii shicha. 26Ruwa kahamba: “Kyendenying'u luwumbe mndu kui ofano lodu; o mfananye fodu; wawechilia makunga ha ipfo mṟingenyi na malehe ha shia ruwehu na shumasho na orukalu lose, na orio kindo kekekukuruo wanda kyose.” 27Ruwa kawumba mndu kui ofano loke, nyi kui ofano lo Ruwa alewawumba; mndu msoṟo na mndu mka. 28Ruwa kawawikya ona, na iwawia, “Hendenyi mochifee muengeṟeke, muichuṟe masanga na ihaitoṟia; muchilie makunga ha ipfo mṟingenyi, na malehe ha ruwehu, na orio kii kiumbe kii na moo kii kunu orukenyi.” 29Ruwa kahamba: “Ambuyenyi, njimuinengye orio kilimu kya mbeu kii kunu orukenyi kose; na orio ikidi lyiwode mbeu kiidi kya ndunda shose shechiwa kelya kyanu. 30Na kelya kyamando ha kunu orukenyi; na kya malehe ha ruwehu; na kya orio kiwumbe kii na moo kekekukuruo wanda; maṟaho hose na shilimu, nyisho kelio kyanu.” Kikawekuwiia kido. 31Ruwa kaambuya orio kindo alekiwumba, ate nyi shii shicha wyoo. Kukaila kukakya mfiri fukawa fo kaṟandaṟu.

Kimochi Bible © Bible Society of Tanzania, 2016.


Learn More About Bibilia Kui Mdedie fo Kimochi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.