Mazmur 85:5

Mazmur 85:5 TB

Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami.
TB: Alkitab Terjemahan Baru
Share