Mazmur 46
TB
46
Allah, kota benteng kita
1Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian.
2Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
3Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut;
4sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. S e l a
5Kota Allah, kediaman Yang Mahatinggi,
disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
6Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang;
Allah akan menolongnya menjelang pagi.
7Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang,
Ia memperdengarkan suara-Nya, dan bumi pun hancur.
8 Tuhan semesta alam menyertai kita,
kota benteng kita ialah Allah Yakub. S e l a
9Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan,
yang mengadakan pemusnahan di bumi,
10yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi,
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak,
membakar kereta-kereta perang dengan api!
11“Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah!
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi!”
12 Tuhan semesta alam menyertai kita,
kota benteng kita ialah Allah Yakub. S e l a
Alkitab Terjemahan Baru © 1974, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab Terjemahan Baru