Mazmur 146
TB
146
Hanya Allah satu-satunya penolong
1Haleluya!
Pujilah Tuhan, hai jiwaku!
2Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup,
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
3Janganlah percaya kepada para bangsawan,
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
4Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah;
pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
5Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong,
yang harapannya pada Tuhan, Allahnya:
6Dia yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya;
yang tetap setia untuk selama-lamanya,
7yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung,
8 Tuhan membuka mata orang-orang buta,
Tuhan menegakkan orang yang tertunduk,
Tuhan mengasihi orang-orang benar.
9 Tuhan menjaga orang-orang asing,
anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali,
tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya.
10 Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya,
Allahmu, ya Sion, turun-temurun!
Haleluya!
Alkitab Terjemahan Baru © 1974, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab Terjemahan Baru