Mazmur 106
TB
106
Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel
1 # Mzm. 100:4-5 Haleluya!
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
2Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan,
memperdengarkan segala pujian kepada-Nya?
3Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu!
4Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu,
perhatikanlah aku, demi keselamatan dari pada-Mu,
5supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu,
supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu,
dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri.
6Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa,
kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
7 # Kel. 14:10-12 Nenek moyang kami di Mesir
tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib,
tidak ingat besarnya kasih setia-Mu,
tetapi mereka memberontak terhadap Yang Mahatinggi di tepi Laut Teberau.
8Namun diselamatkan-Nya mereka oleh karena nama-Nya,
untuk memperkenalkan keperkasaan-Nya.
9 # Kel. 14:21--15:21 Dihardik-Nya Laut Teberau, sehingga kering,
dibawa-Nya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun.
10Demikian diselamatkan-Nya mereka dari tangan pembenci,
ditebus-Nya mereka dari tangan musuh;
11air menutupi para lawan mereka,
seorang pun dari pada mereka tiada tinggal.
12Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya,
mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya.
13Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan-Nya,
dan tidak menantikan nasihat-Nya;
14 # Bil. 11:4-34 mereka dirangsang nafsu di padang gurun,
dan mencobai Allah di padang belantara.
15Diberikan-Nya kepada mereka apa yang mereka minta,
dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka.
16 # Bil. 16:1-35 Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan,
dan kepada Harun, orang kudus Tuhan.
17Bumi terbuka dan menelan Datan,
menutupi kumpulan Abiram.
18Api menyala di kalangan mereka,
nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu.
19 # Kel. 32:1-14 Mereka membuat anak lembu di Horeb,
dan sujud menyembah kepada patung tuangan;
20mereka menukar Kemuliaan mereka
dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.
21Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka,
yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir:
22perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham,
perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau.
23Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka,
kalau Musa, orang pilihan-Nya,
tidak mengetengahi di hadapan-Nya,
untuk menyurutkan amarah-Nya,
sehingga Ia tidak memusnahkan mereka.
24 # Bil. 14:1-35 Mereka menolak negeri yang indah itu,
tidak percaya kepada firman-Nya.
25Mereka menggerutu di kemahnya
dan tidak mendengarkan suara Tuhan.
26Lalu Ia mengangkat tangan-Nya terhadap mereka
untuk meruntuhkan mereka di padang gurun,
27 # Im. 26:33 dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa,
dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri.
28 # Bil. 25:1-13 Mereka berpaut pada Baal Peor,
dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati.
29Mereka menyakiti hati-Nya dengan perbuatan mereka,
maka timbullah tulah di antara mereka.
30Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum,
maka berhentilah tulah itu.
31Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa
turun-temurun, untuk selama-lamanya.
32 # Bil. 20:2-13 Mereka menggusarkan Dia dekat air Meriba,
sehingga Musa kena celaka karena mereka;
33sebab mereka memahitkan hatinya,
sehingga ia teledor dengan kata-katanya.
34 # Hak. 2:1-3, 3:5-6 Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa,
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka,
35tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa,
dan belajar cara-cara mereka bekerja.
36Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka,
yang menjadi perangkap bagi mereka.
37 # 2Raj. 17:17 Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka,
dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat,
38 # Bil. 35:33 dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah,
darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka,
yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan,
sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah.
39Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan,
dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka.
40 # Hak. 2:14-18 Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya,
dan Ia jijik kepada milik-Nya sendiri.
41Diserahkan-Nyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa,
sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka.
42Mereka diimpit oleh musuhnya,
sehingga takluk ke bawah kuasanya.
43Banyak kali dilepaskan-Nya mereka,
tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka,
tenggelam dalam kesalahan mereka.
44Namun Ia menilik kesusahan mereka,
ketika Ia mendengar teriak mereka.
45Ia ingat akan perjanjian-Nya karena mereka,
dan menyesal sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar.
46Diberi-Nya mereka mendapat rahmat
dari pihak semua orang yang menawan mereka.
47 # 1Taw. 16:35-36 Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami,
dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa,
supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus,
dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.
48Terpujilah Tuhan, Allah Israel,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya,
dan biarlah seluruh umat mengatakan: “Amin!”
Haleluya!
Alkitab Terjemahan Baru © 1974, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab Terjemahan Baru