Lyfr y Psalmau 1
SC1850

Lyfr y Psalmau 1

1
1Gwyn fyd y gwr ni rodia ʼn ol
Drwg gyngor annuwiolion ffol;
Ni saif yn ffordd rhai drwg eu bryd,
Nid eisteʼ ʼmhlith gwatwarwŷr byd.
2Ond sydd heb wyro byth yn byw
Dan hoffi cyfraith bur ei Dduw,
Ac ar ei ddeddfau glân a rydd
Ei fryd aʼi fyfyr nos a dydd.
3Bydd hwn fel pren plannedig îr
Ar lan afonydd dyfroedd clir;
Ni wywa ʼi ddail, rhydd ffrwyth mewn pryd,
Aʼr hyn a wnel a lwydda i gyd.
4Ond am yr anwir drwg eu nwyʼ,
Nid felly bydd eu helynt hwy;
Ond fel mân us y bydd eu hynt,
A chwelir ymaith gan y gwynt.
5Am hynny ʼr rhai yn anwir sydd,
Ni safant yn y farn a fydd;
Na phechaduriaid brwnt eu bai
Ynghynnulleidfa ʼr cyfiawn rai.
6Canys yr Arglwydd oddi fry
A edwyn ffordd y cyfiawn cu;
Ond am yr annuwiolion gŵyr,
Difethir hwynt aʼu ffordd yn llwyr.

Y Psallwyr gan y Parch. Morris Williams (Nicander). Cyhoeddwyd gan H. Hughes, Llundain 1850. Cafodd y testun ei ddigideiddio gan Gymdeithas y Beibl yn 2021.


Learn More About Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)