Salmene 2
N78BM
2
Herren og hans salvede
1Hvorfor er folkeslag i opprør,
hvorfor legger folkene ¬unyttige planer? #Apg 4,25f
2Jordens konger reiser seg,
fyrstene rådslår sammen
mot Herren og hans salvede: #2,2 Herrens salvede Israels konge, her fremstilt som frelserkonge (Messias). Sml. 1 Sam 10,1.
3«La oss sprenge deres lenker
og kaste repene av oss!»
4Han som troner i himmelen, ler,
Herren spotter dem. #37,13; 59,9; Jes 40,22f
5Så taler han til dem i sin vrede,
med brennende harme ¬skremmer han dem:
6«Det er jeg som har innsatt ¬min konge
på Sion, mitt hellige fjell.»
7Jeg vil kunngjøre ¬det Herren har fastsatt.
Han sa til meg: ¬«Du er min sønn,
jeg har født deg i dag. #2,7 det Herren har fastsatt kanskje et ord fra Gud til kongen på kroningsdagen. Sml. 2 Kong 11,12. #2,7 født Kongen har fått stilling som sønn med fullmakt til å styre på Guds vegne.#Apg 13,33; Hebr 1,5; 5,5
8Be meg, ¬så gir jeg deg folkene til arv
og hele jorden til eie. #72,8; Sak 9,10
9Du skal knuse dem ¬med jernstav
og slå dem i stykker ¬som leirkar.»
# 2,9 jernstav herskerstav av jern. # Åp 2,27; 19,15
10Vær nå forstandige, konger,
ta imot advarsel, ¬herskere på jorden!
11Tjen Herren med ærefrykt ¬og glede, 12kyss skjelvende jorden ¬for hans føtter,
så han ikke skal bli vred
og dere gå til grunne på veien!
For lett kan hans vrede bli tent. #34,9; 40,5; 84,13; 146,5
Salige er alle ¬som tar sin tilflukt til ham.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål