Filipperne 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe; og nå hører dere at jeg fremdeles står i den.#Apg 16,22ff