Parallel
2
Mønstring av Israels hær
1Herren sa til Moses og Aron:
2Israelittene skal ligge i leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring møteteltet, et stykke fra det.
3På forsiden, mot øst, skal Judas hær ligge, avdeling for avdeling. Naksjon, sønn av Amminadab, er høvding over Judas sønner, 4og 74 600 er mønstret i hans fylking. 5Ved siden av den skal Jissakars stamme ligge. Netanel, sønn av Suar, er høvding over Jissakars sønner, 6og 54 400 er mønstret i hans fylking. 7Så kommer Sebulons stamme. Eliab, sønn av Helon, er høvding over Sebulons sønner, 8og 57 400 er mønstret i hans fylking. 9De som er mønstret i Judas hær, avdeling for avdeling, er 186 400. Det er den første fylkingen som skal bryte opp.
10Mot sør skal Rubens hær ligge, avdeling for avdeling. Elisur, sønn av Sjede’ur, er høvding over Rubens sønner, 11og 46 500 er mønstret i hans fylking. 12Ved siden av den skal Simeons stamme ligge. Sjelumiel, sønn av Surisjaddai, er høvding over Simeons sønner, 13og 59 300 er mønstret i hans fylking. 14Så kommer Gads stamme. Eljasaf, sønn av De’uel, er høvding over Gads sønner, 15og 45 650 er mønstret i hans fylking. 16De som er mønstret i Rubens hær, avdeling for avdeling, er i alt 151 450. Det er den andre fylkingen som skal bryte opp.
17Så skal levittenes hær, midt imellom de andre, bryte opp med møteteltet. Etter som de har ligget i leir, skal de bryte opp, hver mann på sitt sted og under sitt banner.
18Mot vest skal Efraims hær ligge, avdeling for avdeling. Elisjama, sønn av Ammihud, er høvding over Efraims sønner, 19og 40 500 er mønstret i hans fylking. 20Ved siden av den kommer Manasses stamme. Gamliel, sønn av Pedasur, er høvding over Manasses sønner, 21og 32 200 er mønstret i hans fylking. 22Så kommer Benjamins stamme. Abidan, sønn av Gidoni, er høvding over Benjamins sønner, 23og 35 400 er mønstret i hans fylking. 24De som er mønstret i Efraims hær, avdeling for avdeling, er i alt 108 100. Det er den tredje fylkingen som skal bryte opp.
25Mot nord skal Dans hær ligge, avdeling for avdeling. Akieser, sønn av Ammisjaddai, er høvding over Dans sønner, 26og 62 700 er mønstret i hans fylking. 27Ved siden av den skal Asjers stamme ligge. Pagiel, sønn av Okran, er høvding over Asjers sønner, 28og 41 500 er mønstret i hans fylking. 29Så kommer Naftalis stamme. Akira, sønn av Enan, er høvding over Naftalis sønner, 30og 53 400 er mønstret i hans fylking. 31De som er mønstret i Dans hær, er i alt 157 600. Det er den siste fylkingen som skal bryte opp, under sine bannere.
32Dette er de israelittene som ble mønstret, hver i sin familie. Tallet på alle dem som ble mønstret i hærene, avdeling for avdeling, var 603 550. #1,46f 33Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene. Som Herren hadde pålagt Moses, 34slik gjorde israelittene. De slo leir hver under sitt banner, og de brøt opp, hver i sin slekt og sin familie, nettopp slik som Herren hadde pålagt Moses.