Lukas 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.