3. Mosebok 18
N78BM

3. Mosebok 18

18
Lover om kjønnslig omgang
1Herren talte til Moses og sa: 2Si til israelittene: Jeg er Herren deres Gud. 3Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, hvor dere har bodd, eller som de gjør i Kanaan, det landet jeg fører dere til. Dere skal ikke følge deres skikker. 4Mine lover skal dere holde, og mine forskrifter skal dere akte på, så dere følger dem. Jeg er Herren deres Gud. 5Dere skal holde mine forskrifter og lover. Det menneske som retter seg etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren.#Neh 9,29; Esek 20,11; Rom 10,5
6Ingen av dere må røre ved en kvinne som han er i nær slekt med, og ha samleie med henne. Jeg er Herren. 7Du skal ikke vanære din far ved å ha samleie med din mor. Hun er din mor; du skal ikke ha samleie med henne. #1 Mos 19,33; Esek 22,10 8Du skal ikke ha samleie med din stemor; hun tilhører din far. #1 Mos 35,22; 3 Mos 20,11; 5 Mos 22,30; 27,20; 2 Sam 16,22; 1 Kor 5,1 9Du skal ikke ha samleie med din søster, som har samme far eller samme mor som du. Enten hun er født hjemme eller ute, skal du ikke ha samleie med henne. #20,17; 2 Sam 13,14; Esek 22,11 10Du skal ikke ha samleie med din sønnedatter eller din datterdatter; for dermed fører du skam over deg selv. 11Du skal ikke ha samleie med din stemors datter som også er din fars datter; hun er din søster. 12Du skal ikke ha samleie med din fars søster; hun er i nær slekt med din far. 13Du skal ikke ha samleie med din mors søster; hun er i nær slekt med din mor. 14Du skal ikke ha samleie med din farbrors kone; henne må du ikke komme for nær. Hun er din tante. #20,20 15Du skal ikke ha samleie med din svigerdatter. Hun er din sønns kone; du skal ikke ha samleie med henne. #1 Mos 38,18; Esek 22,11 16Du skal ikke ha samleie med din brors kone; hun tilhører din bror. #20,21; Mark 6,18 17Du skal ikke ha samleie både med en kvinne og hennes datter. Heller ikke skal du ta hennes sønnedatter eller hennes datterdatter og ha samleie med dem; de er i nær slekt med henne. Det er skamløs ferd. #20,14 18Du skal ikke ta din kones søster til medhustru og ha samleie med henne mens din kone lever; for da skaper du strid mellom dem.
19Du skal ikke gå til en kvinne og ha samleie med henne når hun har menstruasjon og er uren. #20,18 20Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og således gjøre deg uren. #20,10; 2 Sam 11,4; 12,9 21Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. #20,2; 5 Mos 12,31; 2 Kong 23,10; Jer 7,31; 32,35 22Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. #20,13; Rom 1,27; 1 Kor 6,9 23Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig.#2 Mos 22,19; 3 Mos 20,15f; 5 Mos 27,21
24Gjør dere ikke urene med noe slikt! For med alt dette har de gjort seg urene, de folkeslag som jeg vil drive ut for dere. 25Landet er blitt urent, og jeg vil straffe det for synden, så det spyr ut dem som bor der. 26Men dere, enten dere er født i landet eller er innflyttere der, skal holde mine forskrifter og lover og ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerninger – 27for alle disse avskyelige gjerninger gjorde de som bodde i landet før dere, og landet ble urent. 28Ellers kommer landet til å spy dere ut fordi dere gjør det urent, likesom det har spydd ut det folk som var der før dere. 29For alle som gjør slike avskyelige gjerninger, alle som finner på slikt, skal utryddes av sitt folk. 30Så hold dere da til det jeg har bestemt, og følg ikke noen av de skamløse skikkene som de har fulgt før dere! Gjør dere ikke urene ved dem! Jeg er Herren deres Gud.#19,37; 20,8

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.