Johannes 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var til før meg.