Dommerne 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kitron og Nahalol. Kanaaneerne ble boende iblant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.