Jesaja 29
N78BM

Jesaja 29

29
Jerusalems trengsel og befrielse
1Ve Ariel, Ariel,
byen der David slo leir!
Legg bare år til år,
la høytider komme og gå! #29,1 Ariel poetisk navn på Jerusalem eller en del av byen. Betydningen er usikker, kanskje «offerildsted»; sml. v. 2. Se også Esek 43,15f.#33,7
2Jeg vil føre trengsel over Ariel,
så det blir sorg og sut.
Jeg gjør det til et virkelig Ariel.
3Jeg skal beleire deg,
bygge voller opp omkring deg
og reise skanser imot deg. #Luk 19,43
4Da skal du bøyes ¬og tale fra jorden,
dine ord skal lyde dempet ¬fra støvet.
Stemmen stiger ¬som dødningemål,
fra molden kommer de ord ¬du hvisker.
5Men så skal flokken ¬av dine fiender
bli som fint støv
og mengden av voldsmenn ¬som fykende agner.
Brått, i et eneste øyeblikk, #37,36
6kommer straffen fra Herren, ¬Allhærs Gud,
med bulder og brak ¬og veldig drønn,
med vindkast, storm ¬og fortærende ild. #30,30
7Som en drøm, ¬som et syn om natten,
blir de borte, alle de folkeslag
som kjemper mot Ariel,
som angriper byen og borgen
og fører trengsel over den.
8Da går det ¬som når den sultne drømmer
og synes at han får mat:
Når han våkner, ¬er ikke sulten stilt;
eller som når den tørste ¬drømmer
og synes at han drikker:
Han våkner utmattet og tørst.
Slik går det ¬med alle de folkeslag
som kjemper mot Sion-fjellet.
Folket er forblindet
9Stirr på hverandre, ¬fulle av undring,
la øynene klistres igjen ¬og vær blinde!
Vær drukne, men ikke av vin,
og rav omkring, ¬men ikke av rusdrikk!
10For Herren har sendt over dere
en ånd som gir dyp søvn.
Han har lukket deres øyne ¬– profetene,
og dekket deres hoder – seerne. #1 Sam 9,9; 26,12
11Slik er alle syner blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir de den til en som skjønner seg på skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg kan ikke; den er forseglet.» 12Og gir de boken til en som ikke kan lese, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg kan ikke lese.»
Menneskebud og Herrens visdom
13Herren sa: Fordi dette folket
holder seg nær til meg ¬med munnen
og ærer meg med leppene,
mens hjertet er langt borte ¬fra meg,
og fordi den frykt ¬de har for meg,
er tillærte menneskebud, #Sal 78,36.37; Matt 15,8.9; Mark 7,6ff
14derfor vil jeg fortsette ¬å gå fram mot dem
på underlig, selsom vis.
Da skal visdommen ¬hos deres vismenn forgå
og de klokes klokskap ¬forsvinne. #44,25; Ob 8; 1 Kor 1,19ff
Pottemakeren og leiren
15Ve dem som nede i det dype
gjemmer sine planer ¬for Herren!
I mørket skjer deres gjerninger;
de sier: «Hvem ser oss? ¬Hvem vet om oss?» #Job 24,15ff; Sal 10,4; 94,7; Esek 8,12
16Hvor bakvendt dere tenker!
Skal ikke pottemakeren
aktes høyere enn leiren?
Kan verket si ¬om håndverkeren:
«Han har ikke laget meg»,
og karet si om pottemakeren:
«Han skjønner seg ikke ¬på slikt»? #45,9; Jer 18,6
Den store forvandling
17Det er bare en liten stund igjen,
så skal Libanon ¬bli til en frukthage,
og det som nå er frukthage,
skal regnes som skog. #32,15+
18Den dagen skal de døve høre
ord som blir lest fra en bok,
og ut av mulm og mørke
skal blindes øyne se. #35,5
19De hjelpeløse skal på ny
få glede seg i Herren,
og fattige mennesker skal juble
over Israels Hellige.
20For det er ute ¬med voldsmannen,
spotteren er borte,
og ryddet ut er alle de
som bare tenkte på ondskap,
21de som talte slik ¬at folk ble dømt skyldige,
la snarer for den ¬som hevdet retten på tinget,
og drev skyldfrie bort ¬med tomt snakk. #Am 5,10
22Derfor, så sier Herren,
han som er Gud for Jakobs ætt,
og som fridde Abraham ut:
Nå skal ikke Jakob ¬bli til skamme,
hans ansikt skal ikke blekne ¬mer.
23For når han og hans barn får se
det mine hender har gjort ¬iblant dem,
da skal de holde ¬mitt navn hellig,
de skal ha age ¬for Jakobs Hellige
og frykte Israels Gud. #8,13
24Folk som farer vill i sine tanker,
skal lære å forstå,
og de som murrer av misnøye,
skal få større innsikt.

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.