Jesaja 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Dere skal bli som en eik ¬med vissent løv,
som en hage uten vann.