2. Mosebok 1
N78BM

2. Mosebok 1

1
Trelldommen i Egypt
1Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt sammen med Jakob, hver med sin familie: #1 Mos 46,8ff+ 2Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3Jissakar, Sebulon, Benjamin, 4Dan, Naftali, Gad og Asjer. 5De som stammet fra Jakob, var i alt sytti personer. Josef var allerede før i Egypt. #1 Mos 46,27+ 6Så døde Josef og alle hans brødre og hele deres slektledd. 7Men israelittene var fruktbare og ble mange; de økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i hele landet.
8Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. 9Han sa til sitt folk: «Se, Israels-folket er større og sterkere enn vi. 10La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet!»
11Så satte egypterne fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses. #1:11Pitom og Ramses byer i det østlige Nil-delta. [1 Mos 47,11.] 12Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. 13De tvang israelittene til å trelle for seg #1 Mos 15,13; 4 Mos 20,15 14og gjorde livet surt for dem med hardt arbeid i leirtakene og teglverkene og med allslags jordarbeid. Alt dette trellearbeidet tvang de israelittene til å gjøre.
15Kongen i Egypt sa til hebreerkvinnenes jordmødre – den ene hette Sjifra og den andre Pua: 16«Når dere hjelper en hebreerkvinne til å føde, skal dere se etter i fødestolen: Er det da en gutt, skal dere drepe ham; er det en pike, kan hun få leve.» 17Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen bød dem; de lot guttene leve. 18Da kalte kongen jordmødrene til seg og sa til dem: «Hvorfor gjør dere dette og lar guttene leve?» 19Jordmødrene svarte farao: «De hebraiske kvinnene er ikke slik som de egyptiske, de er sterkere; før jordmoren kommer til dem, har de født.» 20Da gjorde Gud vel imot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. 21Og fordi jordmødrene fryktet Gud, gav han dem etterkommere.
22Da gav farao alle folkene sine dette påbud: «Hver sønn som blir født hos hebreerne, skal dere kaste i Nilen; men døtrene skal dere la leve!»

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.