5. Mosebok 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Herren deres Gud går foran dere, og han vil kjempe for dere, slik som dere så han gjorde det i Egypt #2 Mos 14,14.25; Jos 10,14.42