1. Kongebok 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Det jeg før har sverget ved Herren, Israels Gud, og lovt deg, at din sønn Salomo skal bli konge etter meg og sitte på tronen i mitt sted, det setter jeg i verk i dag.»