1. Korinter 1:30

N78BM
The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

30Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, #Jer 23,5f; 2 Kor 5,21; Ef 1,7