Uumama 2
BOR

Uumama 2

2
1Akanaani uumami lafafi gubba ch'ufumanu qit'ae. 2#Ebr 4.4,10 Guyya torbeeso Waaqi huji ufii ch'ufa hobaamnaani boqote. 3#Bah 20.11Duuba Waaqi guyya torbeeso eebise guyya jaba tolche; wonti akanatiifi Waaqi gaafasi huji uumama ch'ufa hobaase boqote. 4Uumami lafafi gubba akasiini tahe.
Oobru Edeni
Gaafa AABBO Waaqi lafafi gubba uume, 5lafti marrafi gurbile inqabdu, yokhaani mid'aani tokoleeni imbaane; wonti akanatiifi AABBO Waaqi taka iti irroomne, nami lafa qotuleeni injiru. 6Ammo hojja ch'ufa lafti oldabante, dabaani, fulla ch'ufa gahe lafa ch'ufa jiise.
7 # 1 Kor 15.45 Jennaani AABBO Waaqi biyye lafa iraa fuud'e nama tolche, hafuura jireennaa funaaniti afuufe, nami suni sunumaani jiraate lubbu argate. 8Jennaani AABBO Waaqi lafa Edeni ta ilaboru jirtu keesati oobru fach'aase, nama mid'aase suni keesa kaye. 9#Mul 2.7; 22.2,14 Inni mukeeni guddo ilti namaa jaalattu, ta mid'aani isii guddo sagale dansaa oobru suni keesati baase; ammalle wod'aka oobru suni keesati mukha jireennatiifi mukha waan dansaafi hamtu ch'ufa nama hubachiisu baase.
10Galaani toko lafa Edeni keesaa bahe oobruti yae, achi keesati d'anqu afuri gargari bahe galaana afuri tahe. 11Maqaani galaana qara Pishoni, inni ka lafa Habila, ta worqi qabdu, maru. 12(Worqiini lafa suni qulqullo, ammalle qumbifi d'akha diima ch'ulkichati lafa suni jira.) 13Galaani lameeso maqaani Gihoni, inni ka lafa Kushi maru. 14Galaani sadeeso maqaani Tigrisi, inni ka lafa Ashuru ilaboru yau; ka afreeso maqaani Frati.
15Jennaani AABBO Waaqi nama kaani fuud'e oobru Edeni keesa kaye, aka inni qote jabeesu. 16Ammalle waan jed'eeni, Mid'aani oobru tana ke jira ch'ufa nyaad'i, 17ammo mid'aani mukha waan dansaafi hamtu ch'ufa gargari nama hubachiisu inyaatini, yo nyaatte guyyuma suni doota. 18Jennaani AABBO Waaqi waan jed'e, Nami kunini ka koba tau dansaniti, wahela isaa male tolchaafi. 19Duuba inni biyye lafaa fuud'e bineensafi simpirre gosa ch'ufa mid'aase namichatiini d'ufe, aka maqa inni baasufi laalu; tana gula bineensi ch'ufti maqa argate. 20Duuba namichi horifi simpirreefi bineensa ala ch'ufa maqa baaseefi; ammo waheli isaa male keesaa d'abe.
21Jennaani AABBO Waaqi aka jaba isa rafise, duuba ato inni rafu, ch'inaacha isaa toko keesaa fuud'e, fulla suni akuma duriti deebise. 22Duuba ch'inaacha keesaa fuud'ani kaani nama uwa tolche namichatiini d'ufe. 23Jennaani namichi waan jed'e,
Eegi ufi jibbaad'e, lafe lafe tiyya keesaa baate,
yokhaani fooni fooni kiyya keesaa bahe ya argad'e;
uwa isiini jed'ani, waan isiini d'iira keesaa baateefi.
24 # Mat 19.5; Mar 10.7-8; 1 Kor 6.16; Efs 5.31 Tanaafi d'iirti abbaafi haad'a ufii lakifte niiti ufitiini takaa taati, worri lamaani nafa takaa taha. 25Namichafi niitiini qulla yaani, ammo gaafasi waan ch'eera imbeekhani.
Wollaala namaa

Borana Bible © Bible Society of Kenya, 2019.


Learn More About KITAABA WAAQA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.