Matteus 28:18-20

Matteus 28:18-20 N11BM

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Share

Matteus 28:18-20

Share