Salmene 139
N11BM

Salmene 139

139
1 # 7,10+ Til korlederen. Av David. En salme.
Herre, du ransaker meg og du vet –
2 # 2 Kong 19,27; Jer 23,23f du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.
3Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
4Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.
5Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
7 # 139,7 pust Det hebr. ordet kan bety både «pust», «vind» og «ånd». Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
8 # Am 9,2 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.
9 # 139,9 soloppgangen i øst. der havet ender i vest. Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
10da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
11 # Job 12,22; 34,21f; 1 Kor 4,5 Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»
12Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
13 # Sal 119,73 # 139,13 vevd meg Jf. Job 10,11. For du har skapt mine nyrer,
du har vevd meg i mors liv.
14Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
15 # 139,15 dypt i jorden her bilde på morslivet. Knoklene mine var ikke skjult for deg
da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
16Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok,
de fikk form før én av dem var kommet.
17 # 40,6+ Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
summen av dem er ufattelig!
18Teller jeg dem, er de talløse som sand,
blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.
19Gud, om du ville drepe den lovløse,
om drapsmennene vek fra meg!
20De taler svikefullt om deg,
dine fiender sverger falskt.
21 Herre, jeg hater dem som hater deg,
og avskyr dem som står deg imot!
22Jeg hater dem med et grenseløst hat,
de er blitt mine fiender.
23Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker!
24 # 5,9+ Se om jeg følger avguders vei,
og led meg på evighetens vei!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.