Salmene 103
N11BM

Salmene 103

103
1 # 104,1.35; 146,1 Av David.
Velsign Herren, min sjel!
Alt som i meg er,
velsign hans hellige navn.
2 # 5 Mos 4,9 Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
3Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
4 # 48,15+ Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
5 # Job 33,25; Jes 40,31 Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.
6 # 10,14+.18 Herren skaper rettferd,
han lar alle undertrykte få sin rett.
7 # 103,7 sine veier det Gud ville gjøre. Jf. 2 Mos 33,13. Han kunngjorde sine veier for Moses,
sine gjerninger for Israels folk.
8 # 2 Mos 34,6f+ Barmhjertig og nådig er Herren,
sen til vrede og rik på miskunn.
9 # Jes 57,16; Mi 7,18 Han anklager ikke for alltid
og er ikke for evig harm.
10 # Esek 20,44 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,
han lønner oss ikke etter vår skyld.
11 # 36,6+ Så høy som himmelen er over jorden,
så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.
12Så langt som øst er fra vest,
tar han syndene våre bort fra oss.
13Som en far er barmhjertig mot sine barn,
er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.
14 # 1 Mos 2,7; Sal 90,3 For han vet hvordan vi er skapt,
han husker at vi er støv.
15 # Job 14,2; Jes 40,6ff Dagene mennesket får, er som gress,
det blomstrer som blomsten på marken.
16 # Job 7,10 Når vinden farer over den, er den borte,
stedet den sto på, vet ikke lenger av den.
17 # 5 Mos 7,9.11; Klag 3,22; Luk 1,50 Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet
over dem som frykter ham.
Hans rettferd når til barnebarn,
18 # 25,10 til dem som holder hans pakt
og husker hans bud,
så de følger dem.
19 # 9,8+ Herren har reist sin trone i himmelen,
han rår som konge over alt.
20 # 29,1f+ Velsign Herren, dere hans engler,
dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk.
21Velsign Herren, alle hans hærskarer,
dere tjenere som setter hans vilje i verk.
22Velsign Herren, alle hans skapninger,
overalt hvor han rår.
Velsign Herren, min sjel!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 bokmål

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.