1. Johannes 2:1-2

1. Johannes 2:1-2 N11BM

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Share

1. Johannes 2:1-2

Share