1. Korinter 6:18-20

1. Korinter 6:18-20 N11BM

Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Share

1. Korinter 6:18-20

Share