IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:4

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:4 ZUL59

Ngiyanifungisa, madodakazi aseJerusalema, ukuba ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando, lungakavumi.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:4