IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:14

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:14 ZUL59

Shesha, othandiweyo wami, ufane nensephe nesixhumo sendluzele ezintabeni zamakha.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share