IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:12

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:12 ZUL59

Isivini esingesami siphambi kwami; inkulungwane mayibe ngeyakho, Solomoni, namakhulu amabili abe ngawabaphathi bezithelo zaso.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:12