IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:11

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:11 ZUL59

USolomoni wayenesivini eBali Hamoni; wasinika isivini kubaphathi; baletha, kwaba yilowo nalowo, izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva ngezithelo zaso.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:11