IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:1

IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:1 ZUL59

Sengathi nga unjengomfowethu owancela amabele kamame! Uma bengikufumana phandle, bengiyakukwanga ngingadelelwa muntu.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to IsiHlabelelo seziHlabelelo 8:1